Tarieven & Lesvoorwaarden

Tarieven pianolessen

  • wekelijks 30 minuten                               € 25,00  per les
  • wekelijks 45 minuten                               € 37,50  per les
  • wekelijks 60 minuten                               € 50,00 per les
  • 2-wekelijks 45 minuten                           € 37,50 per les
  • 2-wekelijks 60 minuten                           € 50,00 per les
  • proefles ± 30 minuten                             € 15,00

Lesvoorwaarden

Betaling vindt plaats aan het begin van elke maand. De cursist ontvangt hiervoor een digitale factuur. Het bedrag kan per maand verschillen naar gelang het aantal lessen.

Bij tijdige afzegging wordt geprobeerd de les  in te halen . Wanneer dat niet lukt dan houdt de cursist deze les niet “tegoed” en komt de les te vervallen.  Bij afzegging op de dag zelve kan de les niet meer worden ingehaald.

In de basisschoolvakanties wordt er geen les gegeven.

Bij afzegging van mijn kant, wordt de les indien mogelijk ingehaald en anders verrekend.

Opzegging van de lesovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Er geldt een opzegtermijn van 6 weken.